Tanévzáró ünnepség

Június 21-én 8 órakor Te Deum hálaadó tanévzáró szentmisével vette kezdetét tanévzáró ünnepségünk.
 
 
 
 
 
 
A szentmisét követően az iskola előtti téren folytatódott a 2022/2023-as tanév lezárása, melynek kezdetén Illés Panna és Stájer Dóra, 1.b osztályos tanulók Mentovics Éva: Nem hagyunk végleg el! című versét szavalták el. A lányokat Hegedűsné Dragony Kitti készítette fel.
 
 
Csuk Hajnalka, tagintézmény-vezető ünnepi beszédében értékelte a tanévet mind a tanulmányi eredmények, mind programjaink tekintetében.
 
 
Az év végi eredményeket figyelembe véve összességében elmondható, hogy egy eredményes tanév van mögöttünk. Szép osztályátlagokkal büszkélkedhetünk, a tanulmányi eredményeink jónak mondhatók.
 
Az alsó tagozaton külön gratuláció illeti meg a 2.a osztályt, akik ebben az évben a dobogó legmagasabb fokán állnak, ugyanis osztályátlaguk 4, 79. A 2. hely 4, 74-es átlaggal a 4. b osztályé, a 3. helyezett pedig a 2. b osztály 4, 7-es átlaggal. A felső tagozaton a legjobb osztályátlaggal, azaz 4,59-el az 5. b osztály büszkélkedhet. Őket követi a sorban az 5. a osztály 4, 49-es átlaggal , majd a 6. a osztály 4, 44-es átlaggal.
 
Kitűnő bizonyítványt 47 tanuló, jeles bizonyítványt 35 tanuló foghatott idén a kezébe, helytállásukért ők könyvjutalomban részesültek, melyet a Szülői Munkaközösség és a Szombathelyi Egyházmegye ajánlotta fel.
 
 
 
Ezek a tanulók kiemelkedő teljesítményük elismeréseként iskolánk alapítványa, a Tehetségekért Alapítvány jóvoltából a bizonyítványukban egy 2 gombócos fagyijegyet is találtak, amelyet a Fagyizó Dervisi –ben válthatnak be.
 
Öröm számunkra, hogy a tanév során valamennyi tervezett programunk megvalósult és sikeres volt, s általuk színessé és élvezetesebbé tettük az iskolai életet. Sok élményt nyújtó, közösségformáló és összekovácsoló programmal készültünk, mely közül kiemelt rendezvényünk volt a márciusban megrendezett nagysikerű kulturális gálánk.
 
Egyházi jeles napjaink, rendezvényeink, hitoktatóink és lelkivezetőink útmutatásai az idei tanévben is sokat segítettek a lelki növekedésben, a hit erősítésében. Újdonság jelentett az idei tanévben, hogy az 1. és 2. évfolyamon felmenő rendszerben bevezetésre került a heti 2 hittanóra, valamint minden évfolyamon elindult a CSÉN-program.
 
Az értékelést követően a városi, megyei, területi és országos fordulókban szép eredményeket elért diákoknak és felkészítő tanáraiknak köszönte meg Csuk Hajnalka azt a szorgalmat és odaadó munkát, amelynek eredményeként elismerésre méltó teljesítményt nyújtottak.
Csuk Hajnalka köszönetét fejezte ki valamennyi kolléga számára a színvonalas szakmai munkáért, többletfeladatokért, lelki vezetőinknek, hitoktatóinknak azért, hogy egyengették utunkat a hít ösvényén történő haladásban, a nevelés-oktatást segítő munkatársaknak és technikai dolgozóknak a pontos, precíz, szorgalmas munkáért és a szülőknek az önfeláldozó segítségért, javaslatokért, anyagi támogatásukért.
 
 
 
 
Hálásak vagyunk a JustFood Kft-nek a tanév folyamán felajánlott édes és sós süteményekért és a gyermeknap alkalmából osztott jégkrémekért.
 
Az ünnepi beszéd végén Csuk Hajnalka, Hajni néni a diákokhoz szólt, akiket arra kért, hogy a nyári szünetben vigyázzanak magukra és társaik testi épségére és pihenjétek ki a tanév fáradalmait!
 
Ezekkel a zárósorokkal kívánunk mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést!
 
További fotók az alábbi linken érhetők el:
 

Previous article

Ballagás

Next article

Búcsú