2022-2023. tanév rendje

Első tanítási nap: 2022. szeptember 1. (csütörtök)

Utolsó tanítási nap: 2023. június 16. (péntek)

A tanítási év első félévének vége: 2023. január 20.

Félévi értesítők: 2023. január 27.

Tovabbtanulási papírok beküldési határideje: 2023. február 22. 

Általános iskolai beiratkozás: 2023. április 20-21.

Téli szünet: 2022. december 22 – 2023.  január 8. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. 

Tavaszi szünet: 2023. április 6 – április 11.  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 5. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda)

Országos mérések:

  • Szövegértési, matematikai és természettudományi kompetenciáit vizsgáló bemeneti mérés a 6., a  8. és a  10.  évfolyamon, valamint kimeneti mérés a 6–11. évfolyamokon lesznek.
  • Az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a bemeneti idegen nyelvi mérés a 6. és a 8. évfolyamon, valamint a kimeneti idegen nyelvi mérés a 6–8. évfolyamon, amely a 6. és a 7. évfolyamon a KER szerinti A1 szintű, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szintű nyelvtudást méri.
  • Kísérleti bemeneti és kimeneti mérés a 4–5. évfolyamon, amely a tanulók szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgáló tesztek bevezetését készíti elő.

A bemeneti mérések 2022. szeptember 26. és 2022. november 30. között lesznek, a kimeneti mérésekre 2023. március 6. és 2023. június 9. között kerül sor.

Országos Netfit mérés (a diákok fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata):

2023. január 9 – 2023. május 12.

Pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata 8. évfolyamos tanulók számára:

2022. szeptember 19. és 2022. október 10.

Napi tornaóra

2023. január 3. és 2023. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében fogják vizsgálni az Oktatási Hivatal által kiválasztott iskolákban a mindennapos testneveléseket.

Témahetek és témanap megszervezése:

Magyar Diáksport Napja: 2022. szeptember 30.

PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2023. március 6-10.

Digitális Témahét: 2023. március 27-31.

Fenntarthatósági Témahét: 2023. április 24-28.