Tanított tantárgyak Beosztása
Aradiné Povázsay Katalin napközis nevelő óraadó
Bágerné Kovács Eszter tanító, fejlesztő pedagógus, napközis nevelő osztályfőnök (2.a) 
     
Bodorkós Imre katolikus hitoktató püspöki referens
Brückner Boglárka  tanító, napközis nevelő, technika és tervezés  osztályfőnök, (1.a)
Csalló Adrienn rajz óraadó
Császár-Bartakovics Csaba testnevelés, úszás osztályfőnök (8.b)
Csuk Hajnalka nemzetiségi német nyelv tagintézmény-vezető
Doncseczné Verhás Katalin matematika, digitális kultúra, technika és tervezés  
Ferencz Krisztián biológia, földrajz, természettudomány, napközis nevelő  
Gombásné Bánfi Andrea Edit biológia, földrajz, természettudomány osztályfőnök (7.b), Osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Hargitainé Fonyó Judit tanító, CSÉN-oktató osztályfőnök (4.a), alsó tagozatos munkaközösség-vezető
Hegedűs György tanító, napközis nevelő osztályfőnök (3.a), munkavédelmi képviselő
Hegedüsné Borbély Krisztina tanító, napközis nevelő  
Hegedűsné Dragony Kitti tanító, napközis nevelő osztályfőnök (2.a)
Hegyi József testnevelés, úszás  
Huszárné Peresztegi Beáta angol nyelv, szlovén nyelv, nemzetiségi szlovén nyelv  
Jankai Zoltánné tanító, napközis nevelő, technika és tervezés  
Katona Beáta történelem, angol nyelv tagintézmény-vezető helyettes
Katona Dániel történelem, hon-és népismeret, állampolgári ismeretek,  testnevelés, úszás osztályfőnök (6.b)
Kiss Eszter tanító, fejlesztő pedagógus, napközis nevelő osztályfőnök (4.b)
Kocsisné Takács Éva Katalin matematika, kémia ökocsoport koordinátor
Kollerné Loós Zsuzsanna evangélikus hitoktató  
Kovacsics Borbála napközis nevelő óraadó
Kovács Tamás matematika, testnevelés  
Kovácsné Ákos Anita német nyelv, nemzetiségi német nyelv, matematika osztályfőnök (5.b), DÖK segítő
Kozma Gábor József matematika, digitális kultúra, testnevelés  
Krányecz Teréz német nyelv osztályfőnök (8.a), idegennyelvi munkaközösség-vezető
Lang Márk történelem, magyar nyelv, irodalom, hon-és népismeret, állampolgári ismeretek  
Lászlóné Király Tünde Mária magyar nyelv, irodalom, fejlesztő pedagógus osztályfőnök (5.a), humán munkaközösség-vezető
Nagy-Szabó Krisztina német nyelv, nemzetiségi német nyelv   
Németh Barbara gyógypedagógus ifjúságvédelmi felelős
Némethné Bogár Márta napközis nevelő, fejlesztő pedagógus  
Offnerné Hadrik Tímea Klára ének-zene, magyar nyelv, irodalom osztályfőnök (7.a)
Pácz Gábor katolikus hitoktató  
Pappné Restás Csilla testnevelés osztályfőnök (8.c), testnevelés munkaközösség-vezető
Poszavecz-Hegedüs Katalin napközis nevelő, CSÉN-oktató  
Sisakné Páll Klára református hitoktató  
Sohár Attila Sándor fizika, digitális kultúra, matematika  
Soósné Megyeri Ágnes technika és tervezés, etika, napközis nevelő  
Soósné Vigh Klaudia tanító, CSÉN-oktató osztályfőnök (3.b)
Tonweber Ágnes matematika, katolikus hitoktató természettudományi munkaközösség-vezető
Tóth Zsuzsanna angol nyelv  
Vassné Juhász Enikő Ágnes német nyelv, magyar nyelv, irodalom osztályfőnök (6.a)
Vigh Balázs katolikus hitoktató iskolalelkész

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók:

Virágné Farkas Judit – könyvtáros

Keszthelyi Erika – iskolatitkár, tankönyvfelelős

Völker-Horváth Anita – pedagógiai asszisztens

Baján Ferenc – rendszergazda

 

Veszelovics Tímea – védőnő

Technikai dolgozók:

Győrfi Melinda – takarító

Győrfi Henrik – takarító

Skaper Józsefné – takarító

Papp Dezső – karbantartó