Tanított tantárgyak Beosztása
Bágerné Kovács Eszter tanító, fejlesztő pedagógus, napközis nevelő osztályfőnök (1.a)
Balogh Ildikó Krisztina  tanító, napközis nevelő, technika  
Berényi Margit napközis nevelő óraadó
Bodorkós Imre katolikus hitoktató  
Brückner Boglárka  tanító, napközis nevelő  osztályfőnök, (4.b)
Csalló Adrienn rajz  
Császár-Bartakovics Csaba testnevelés, úszás osztályfőnök (7.b)
Csuk Hajnalka nemzetiségi német nyelv tagintézmény-vezető
Doncseczné Verhás Katalin matematika, digitális kultúra, technika  
Ferencz Krisztián biológia, földrajz, természettudomány, napközis nevelő  
Gombásné Bánfi Andrea Edit biológia, földrajz, természettudomány osztályfőnök (6.b), Diákönkormányzatot segítő pedagógus
Hargitainé Fonyó Judit tanító, CSÉN osztályfőnök (3.a), alsó tagozatos munkaközösség-vezető
Hegedűs György tanító, napközis nevelő osztályfőnök (2.a)
Hegedüsné Borbély Krisztina tanító, technika, napközis nevelő  
Hegyi József testnevelés, úszás  
Huszárné Peresztegi Beáta angol nyelv, szlovén nyelv, nemzetiségi szlovén nyelv  
Jankai Zoltánné tanító, napközis nevelő  
Katona Beáta történelem, angol nyelv tagintézmény-vezető helyettes, osztályfőnök (8.c)
Katona Dániel történelem, hon-és népismeret testnevelés, úszás osztályfőnök (5.b)
Kiss Eszter tanító, fejlesztő pedagógus, napközis nevelő osztályfőnök (3.b)
Kocsisné Takács Éva Katalin matematika, kémia  
Kókai Zsuzsanna történelem, etika, hon-és népismeret, napközis nevelő  
Kollerné Loós Zsuzsanna evangélikus hitoktató  
Kovacsics Borbála tanító óraadó
Kovács Tamás matematika, testnevelés  
Kovácsné Ákos Anita német nyelv, nemzetiségi német nyelv, matematika osztályfőnök (8.b)
Kozma Gábor József matematika, informatika, digitális kultúra, testnevelés, technika  
Krányecz Teréz német nyelv, nemzetiségi német nyelv osztályfőnök (7.a), idegennyelvi munkaközösség-vezető
Lászlóné Király Tünde Mária magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus humán munkaközösség-vezető
Lovenyák Nikolett tanító, napközis nevelő osztályfőnök (1.b)
Nagy-Mesics Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, dráma és színház, technika osztályfőnök (8.a), osztályfőnöki munkaközösség -vezető 
Nagy-Szabó Krisztina német nyelv, nemzetiségi német nyelv, napközis nevelő  
Németh Barbara gyógypedagógus ifjúságvédelmi felelős
Némethné Bogár Márta napközis nevelő, fejlesztő pedagógus  
Offnerné Hadrik Tímea Klára ének-zene, magyar nyelv és irodalom osztályfőnök (6.a)
Óra Krisztián iskolalelkész  
Pácz Gábor katolikus hitoktató  
Pappné Restás Csilla testnevelés osztályfőnök (7.c), testnevelés munkaközösség-vezető
Poszavecz-Hegedüs Katalin napközis nevelő, CSÉN  
Sisakné Páll Klára református hitoktató  
Sohár Attila Sándor fizika, informatika, digitális kultúra, matematika  
Soósné Vigh Klaudia tanító, CSÉN osztályfőnök (2.b)
Tonweber Ágnes matematika, katolikus hitoktató, napközis nevelő természetismereti munkaközösség-vezető
Tóth Zsuzsanna angol nyelv  
Vassné Juhász Enikő Ágnes német nyelv, magyar nyelv és irodalom osztályfőnök (5.a)
Varanka Krisztina tanító, fejlesztő pedagógus, napközis nevelő  osztályfőnök (4.a)

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő dolgozók:

Virágné Farkas Judit – könyvtáros

Keszthelyi Erika – iskolatitkár, tankönyvfelelős

Kókai Alexa Marion – pedagógiai asszisztens

Völker-Horváth Anita – pedagógiai asszisztens

Baján Ferenc – rendszergazda

 

Veszelovics Tímea – védőnő

Technikai dolgozók:

Győrfi Melinda – takarító

Győrfi Henrik – takarító

Skaper Józsefné – takarító

Papp Dezső – karbantartó